Вие сте тук: СНЦ Сдружение "Инсайт" > Дистанционни обучения

Дистанционни обучения

 

В динамичното работно ежедневие е все по-трудно за работещите да намират време за участие в обучения с голяма продължителност и относителна компактност във времето. Ето защо все по-разпространена практика е провеждането на така нареченото дистанционно обучение.

Развитието на компютрите даде възможност знанията да бъдат представяни в електронен вид и това повиши много скоростта на работата с информация. Информационните технологии позволиха тази информация да бъде запазвана, пренасяна и разпространявана на далечни разстояния по всяко време.

Дистанционното обучение , наричано още онлайн, е-обучение, е-learning, компютърно или интернет обучение , е съвременната алтернатива на провеждане на обучение в традиционна класна стая. Най-общо дистанционното обучение в Център за Професионално Обучение СНЦ „Инсайт” може да се опише като обучение, при което учащите се намират на различно място от това на преподавателя и осъществяват връзка помежду си чрез компютър или други комуникационни средства. Дипломите, които се издават след завършване на курса, са същите както и при редовната форма на обучение.

Как се извършва дистанционното обучение?
При всяко дистанционно обучение е необходимо да има преподавател, един или повече учащи и учебен курс или програма, която преподавателят да преподава на учащите. При дистанционното обучение, както и при традиционното, се изисква учащите да бъдат изпитвани, оценявани, да им се дава помощ, където е необходимо и да бъдат подготвяни за изпити. За тази цел е необходимо да има двупосочна комуникация. Ученето може да бъде индивидуално или групово, като и в двата случая то може да става без физическото присъствие на преподавателя. Учебният материал трябва да бъде структуриран в такава форма, че да позволява ученето от разстояние. Учебният материал се изпраща на учащия и след това той връща изпълнените задачи, за да бъде оценен или поправен.
Видео/аудио модел на дистанционното обучение: интерактивността на модерните технологии осигурява възможности за дистанционното обучение, подобни на тези в обикновена класна стая. Преподавателите и учащите могат да общуват чрез двупосочна видео връзка или чрез еднопосочна видео и двупосочна аудио връзка.
За да бъде учебният процес в Център за Професионално Обучение СНЦ „Инсайт” полезен, ефикасен и увлекателен за Вас, Вие ще имате достъп до:
Интересно поднесен материал , с много практически задания и упражнения за самостоятелна подготовка. По-любознателните ще могат да се запознаят с допълнителни материали, които не са задължителни по принцип;
Учебна платформа, която е лесна за навигация ;
Виртуална класна стая за провеждане на консултациите с преподавателите в реално време! В нея ще се провеждат занятия и консултации в реално време;
Ще имате възможността да виждате монитора на преподавателя , за да следите кое как се прави /особенно полезно за дигиталните модули като работа с компютър, счетоводство с програмен продукт, управление на съдържанието на уеб сайт, чужд език по професията, и други;
В допълнение на интерактивните ни обучения, Вие ще имате и възможност за чат с всички Ваши колеги, за да споделяте опит и знания, както ще имате достъп и до специализираните ни форуми;
Възможност за индивидуални консултации с Вашите преподаватели – те с радост ще Ви помогнат допълнително при необходимост.

Предимства:

Гъвкавост, достъпност, удобство. Потребителите могат да се обучават със свое собствено темпо и на място избрано от тях. Освен това те са свободни да се обучават само тогава, когато желаят и колкото имат нужда.
Многоплатформеност на технологията. За разлика от някои други форми на обучение чрез компютър, дистанционното обучение с Интернет е достъпно за Windows, Mac или Unix потребители, обикновено без да се изисква допълнителен софтуер. Обучаващата програма се прави само веднъж и след това може да се достави на всеки компютър, свързан с Интернет.
Пести време и пари. Тъй като Интернет може да се осигури навсякъде, няма разходи за пътуване на учащите до някаква централна сграда. Според някои изчисления средните разходи за този начин на обучение са с 50% по-малки от традиционния начин на обучение в класна стая.
Евтино разпространение по целия свят. Дистанционното обучение с Интернет е достъпно за всеки компютър по света, свързан към Интернет, което значително намалява разходите по доставяне на материалите в сравнение с традиционните начини на разпростренение.
Лесно за преработка. Когато е нужно да бъдат направени промени в учебното съдържание, тези промени се правят само на едно място - върху сървъра, където се намира курсът. Така всеки потребител по целия свят веднага може да види новите неща в курса.